Förändrad trängselskatt i Stockholm från och med den 1 januari 2020

Trängselskatten utökas för att förbättra framkomligheten i Stockholm. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter, såsom berörda kommuner och Region Stockholm.

Läs mer…

kommentarer