Förändring av ledningsgruppen på Polygiene AB – ökat fokus på försäljningstillväxt, lönsamhet och organisationsutveckling

Styrelsen för Polygiene AB (publ) har utnämnt CFO Ulrika Björk till bolagets VD. Ulrika Björk efterträder Christian von Uthmann, som tar rollen som VP New Ventures & Strategies för Polygiene AB. Förändringen gäller från dagens datum.

Läs mer här: Förändring av ledningsgruppen på Polygiene AB – ökat fokus på försäljningstillväxt, lönsamhet och organisationsutveckling

kommentarer