”Förbud mot fiske gagnar inte ålen”

Det mycket begränsade ålfiske som bedrivs i dag är ett långsiktigt hållbart fiske. Ålkulturen ger inkomster bland annat till turistnäringen. Ålfiskarna, som är beroende av ålen, verkar för ålens fortlevnad. Det vore ett mycket oklokt beslut att totalförbjuda ålfisket, skriver Maria Blombärg, Ålakustens kulturarvsförening.

Läs mer här: ”Förbud mot fiske gagnar inte ålen”

kommentarer