Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för psykisk hälsa och suicidprevention klar

Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2018 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska fördelas.

Läs mer här: Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för psykisk hälsa och suicidprevention klar

kommentarer