Fordon befaras ha gått genom isen – eftersöks

En räddningsinsats har inletts vid Havsten i Uddevalla sedan ett fordon ute på isen försvunnit ur sikte.

– Vi har en pågående insats nu i Havstensfjorden, vi söker efter en eventuell vak som kan ha förorsakats av ett fordon, säger sjö- och flyggräddningscentralen.

Läs mer…

kommentarer