Föreslår hotelletablering vid flygplatsen

Näringslivskontoret i Timrå kommun fick under våren ett uppdrag av kommunstyrelsen. I uppdraget ingick det att tillsammans med kultur- och teknikförvaltningen ta fram en handlingsplan för området kring flygplatsen och Y:et.

Läs mer här: Föreslår hotelletablering vid flygplatsen

kommentarer