”Förhållandet att man kan undvika stora problem genom små insatser i slutet gäller också”

Alla dessa obegripligheter och den risk för missförstånd de medför skulle kunna undvikas, om man före lansering bara lät någon se med friska ögon på projektet i en timme, skriver Lars Danielsson.

…Läs mer

Läs mer här: ”Förhållandet att man kan undvika stora problem genom små insatser i slutet gäller också”

kommentarer

Publicerat i IT