Förordningsändring av vilka personuppgifter för asylsökande som Migrationsverket lämnar till landstinget

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 januari, fattat beslut om en förordningsändring som innebär att de uppgifter som Migrationsverket lämnar till landstingen som rör asylsökande ska kompletteras med den asylsökandes hemland, telefonnummer och e-postadress.

Läs mer här: Förordningsändring av vilka personuppgifter för asylsökande som Migrationsverket lämnar till landstinget

kommentarer