Förorenat grundvatten på flera håll i Skåne

LUND. Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i skånskt grundvatten, visar en avhandling från Lunds universitet.

kommentarer