Förseningar för tågen i Västsverige

GÖTEBORG. Det är förseningar i pendeltågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås på söndagen.

Orsaken är enligt Trafikverket ett spårfel.

kommentarer