Forskare: Mutationer inte enda smittofaktorn

Smittspridningen ser ut att drivas uppåt igen i Stockholm – men hur stor roll mutationer spelar är svårt att säga, anser forskare. ”Allt kan inte tillskrivas de nya varianterna. Det är andra faktorer som spelar in här, till exempel vårt beteende”, säger virologen Niklas Arnberg.

Läs mer…

kommentarer