Forskarnas unika kamp: ”Svart hål – slukar oss”

Vaccin utvecklat i rekordfart, diagnostiska snabbtest och detaljerad kartläggning av sjukdomsspridningen i realtid. Pandemin har varit en triumf för vetenskapen. Men den har också blottlagt några av forskarvärldens stora svagheter – och vad som behöver förändras.

Läs mer…

kommentarer