Förslag för att öka andrahandsuthyrning av bostäder

Regeringen vill göra det enklare att hyra ut bostadsrättslägenheter i andra hand. Regeringen föreslår därför att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det ska också bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheterBoende och byggande Justitiedepartementet, 25 februari 2014

kommentarer