Förslag kring förenklat byggande på villa- och fritidstomter

Klockan 11.00 i dag presenterar bostadsminister Stefan Attefall förslagen ur lagrådsremissen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov”. Attefall kommer även att berätta hur regeringen går vidare med de förslag kring ändrad friggebodsstorlek som Boverket lade fram i höstas.Pressmeddelande: Stefan Attefall presenterar förslag kring förenklat byggande på villa- och fritidstomter Socialdepartementet, 6 februari 2014

kommentarer