Förslag om att göra det enklare bygga bostäder i bullriga miljöer

Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta för buller. Därför föreslår regeringen att prövning och tillsyn av buller samordnas i miljöbalken respektive plan- och bygglagen.Lagrådsremiss: Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Socialdepartementet, 20 februari 2014

kommentarer