Förslag om bygglovsfritt komplementbostadshus

I dag beslutade regeringen om propositionen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov”. I propositionen föreslår regeringen bland annat att det ska bli möjligt bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov. Socialdepartementet, 20 mars 2014

kommentarer