Förslag om förlikning av den stora hyresskulden för gruvbolaget

Det tål samtidigt att repeteras att det är bara ett av 200 beviljade undersökningstillstånd som i slutändan leder till en gruva. Ett företag i branschen måste ha enorma ekonomiska muskler. Det är också en anledning till att det är svårt för mindre bolag att finansiera verksamheten.

Läs mer här: Förslag om förlikning av den stora hyresskulden för gruvbolaget

kommentarer