Förslag om höjda avgifter kan ge minskad öppenhet

HÖRBY Hörby kommun vill driva igenom kraftigt höjda avgifter för den som vill ha kopior på allmänna handlingar.
Ett hot mot öppenheten i kommunen, varnar M och drar paralleller till diskussionerna i Höör om att vissa politiker vill ha ”arbetsro”.

När ärendet om avgiftshöjningen togs upp i fullmäktige på måndagskvällen tvingades koalitionsstyret i Hörby att backa.

Kommunstyrelsen har tidigare antagit ett förslag till ändring i författningssamlingen som gäller avgifter för avskrift av allmänna handlingar.
Ändringen innebär att den som begär att få kopior på offentliga handlingar måste betala en betydligt högre avgift än tidigare för att få ut kopiorna.
Förslaget är att försändelsen ska skickas i rekommenderad post mot postförskott till den som begärt ut handlingen eller handlingarna.

– Kostnaden för att skicka försändelsen ska debiteras mottagaren. Det är för att säkerställa att Hörby kommun får inbetalt den avgift som kommunen har rätt till vid utlämnande av allmänna handlingar, skriver kommunen.
Men i fullmäktige drog partierna åt olika håll om förslaget.
– Förslaget innebär att det blir dyrare att få kopior på allmänna handlingar. I vissa fall blir det oproportionerligt dyrt, tyckte Eva Lindholm (M).

Det kostar 50 kronor att få ut handlingarna om det rör sig om mer än tio kopior. Därefter kostar det två kronor per

Läs mer här: Förslag om höjda avgifter kan ge minskad öppenhet

kommentarer