Förslag om utökat straffansvar vid egenmäktighet med barn

Regeringen förslår att straffansvaret utvidgas när gärningsmannen har del i vårdnaden så att det även omfattar olovliga undanhållanden av ett barn. Tidigare omfattade straffansvaret enbart olovliga bortföranden. Pressmeddelande: Straffansvaret vid egenmäktighet med barnProp. 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Justitiedepartementet, 25 februari 2014

kommentarer