Förslag på åtgärder mot illegal yrkestrafik

I dag överlämnar Transportstyrelsen sina förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Transportstyrelsens förslag presenteras på en direktsänd presskonferens kl 11.30.Regeringsuppdrag: Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg, N2013/2816/TE Näringsdepartementet, 28 februari 2014

kommentarer