Förstärkta resurser för samhällsinformation under asyltiden

Regeringen vill stärka tillgången till samhällsinformation för asylsökande och gör det därför möjligt för kommunerna att ta en större roll i de tidiga insatser som asylsökande har tillgång till. Kommuner ska på samma villkor som organisationer i det civila samhället kunna söka och ta del av statsbidrag för tidiga insatser. I budgetpropositionen för 2018 föreslås också en kraftig förstärkning av statsbidraget.

Läs mer här: Förstärkta resurser för samhällsinformation under asyltiden

kommentarer