Försvaret ger svar om insats i Hormuzsundet

Försvarsmakten har sett över möjligheterna för ett eventuellt svenskt deltagande i en internationell styrka i Hormuzsundet.

Läs mer…

kommentarer