Försvaret kan ta privatpersoners fordon

By Mattias Rabe

Under torsdagen undertecknade Försvarsmakten ett avtal som innebär att de kan rekvirera privatpersoners fordon. Ett så kallat uttagningsbeslut ska ha skickats ut till utvalda medborga. Det är första gången ett sådant utskick gjorts sedan 1997.

– Uttagsbesluten ska inte ses som att Sverige mobiliserar. Det säkerhetspolitiska läget kan ändras fort, det har vi tydliga exempel på i vår geografiska närhet. Det är Försvarsmaktens ansvar att kunna hantera en sådan situation ifall den uppstår, säger Johan Svensson, chef för Försvarsmaktens produktionsledning.

Än så länge berörs det om relativt få privata fordon. Försvarsmakten vill inte avslöja hur många och vilka fordon, men det ska röra sig om främst lastbilar och eventuellt andra nyttofordon. Enligt DN är det än så länge enbart lastbilar som berörs.

Om försvarsmakten rekvirerar ett fordon från en privatperson får denna en skälig ersättning som baseras på en oberoende värderingspersons uppfattning.

Läs mer här: Försvaret kan ta privatpersoners fordon

kommentarer