Försvaret utbildar trupp i Kiev

Just nu utbildar svenska försvaret ukrainska soldater i sjukvård. Utbildningen genomförs i Ukraina och vissa av soldaterna som utbildas ska därefter till fronten i öst. ”Det är ett allvarstyngt jobb”, säger överstelöjtnant Timo Strömwall.

Läs mer här: Försvaret utbildar trupp i Kiev

kommentarer