Fortsatt konjunkturuppgång nästa år

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet revideras upp och tillväxten fortsätter stärkas.

Läs mer här: Fortsatt konjunkturuppgång nästa år

kommentarer