Fortsatta åtgärder efter utredning

Efter den utredning som föranleddes av Uppdrag Gransknings program om självrättelser diskuterade Skatteverket idag fortsatta åtgärder, bland annat vid ett möte med Skatteverkets insynsråd.

Läs mer här: Fortsatta åtgärder efter utredning

kommentarer