Fortsatta problem med extremistvåld

By 71717@expressen.se (TT)

Det finns ett mycket stort fortsatt behov av att stödja det lokala arbetet mot våldbejakande extremism. Det konstaterar den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Anna Carlstedt i sin slutrapport till regeringen.

Sedan årsskiftet ligger nu ansvaret för arbetet hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Läs mer här: Fortsatta problem med extremistvåld

kommentarer