Fortsätter att växa för alla nyanlända barns skull

Företaget Utbildningsporten startades 2012 av Gudrun Brännberg efter ett projekt för att se om hennes idé var möjlig att genomföra. Tanken var att genom webbkonferenser hjälpa barn med annars modersmål än svenska.

Läs mer här: Fortsätter att växa för alla nyanlända barns skull

kommentarer