Fotboll kommer alltid att handla om politik

Fotbollen är en kollektiv rörelse vars politiska sida ingen kommer undan. 

Dan Hallemar följer Ekim Çağlar genom historien bortom resultaten.

Läs mer…

kommentarer