FP vänder om flyktingmottagning

Regeringens förslag att alla kommuner ska bli skyldiga att ta emot ett visst antal flyktingar har nu riksdagsmajoritet sedan Folkpartiet kovänt i frågan.

Läs mer här: FP vänder om flyktingmottagning

kommentarer