Fartyg kapat på Medelhavet

Ett fartyg ska ha räddat ett 100-tal människor på flykt. 

Men när migranterna fick beskedet att de ska vända tillbaka till Libyen kapades fartyget, det skriver BBC. 

Detta ska ha skett utanför Libyens kust.

Läs mer…

kommentarer