Framtidens bonde odlar på höjden


Jordens odlingsbara mark tar slut i takt med att världsbefolkningen växer. När allt fler ­flyttar från landsbygden ska den nya ­höghusbonden växa fram.

kommentarer