Fundedbyme köper Laika

By Realtid.se Fundedbyme förvärvar finansnischade kommunikationsbyrån Laika Consulting. ”Ett välskött bolag som vi samarbetat med sedan 2012”, säger Fundedbyme:s vd Daniel Daboczy.

Läs mer här: Fundedbyme köper Laika

kommentarer