Gamla utredningar ökar hos åklagarna

Ju längre tiden går i brottsutredningar, desto mer svårlösta är fallen. Hos Åklagarmyndigheten ökar dock antalet gamla ärenden – 2018 var nära var sjätte brottsmisstanke mer än ett år gammal.

Polisens omorganisation och ”en explosion” av bedrägerifall pekas ut som några förklaringar.

Läs mer…

kommentarer