Gammal medicin bäst vid parkinson

STOCKHOLM. I det långa loppet mår patienter med Parkinsons sjukdom bättre av mediciner som innehåller levodopa, än nyare mediciner. Rörligheten och livskvaliteten blir bättre.

kommentarer