Vi avslutar året 2020 i ensamhet och mörker

Efter snart ett år med Covid-19 framstår den gamla vardagen och verkligheten som en dröm, medan social distans och isolering har blivit det normala.

Jonas Gardell skriver om vad ensamheten gör med människan – och om hoppet som kommer med ljuset.

Läs mer…

kommentarer