Gasläcka hos Akzo Nobel

Åtta arbetare på företaget fick föras till sjukhus.

kommentarer