Gåtfulla vraken som förbryllar forskarna

Västkustens vatten har varit förödande för sjöfarare i alla tider och på havets botten vilar mängder av gåtfulla vrak.

– Man brukar prata om att vrak är som frusna ögonblick, säger Staffan von Arbin, forskare inom marinarkeologi.

Läs mer…

kommentarer