Året då GDPR visade musklerna – kö av granskningar och miljardböter

2019 var året då GDPR blev allvar. Jättar som British Airways och Merriott fick miljardböter och även i Sverige utdömdes det första vitet hittills.

Läs mer…

kommentarer