Genomförandeplanen ger en samlad bild av transportsystemets utveckling

Nu finns Trafikverkets genomförandeplan för 2020–2025 tillgänglig. Planen ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som underhållsåtgärder – och hur de påverkar trafiken.

Läs mer…

kommentarer