Geografiska skillnaderna i smittspridningen ökar

Smittspridningen fortsätter att öka i södra Sverige – men minskar i tidigare drabbade områden som Stockholm. Folkhälsomyndigheten säger att det kan vara aktuellt att återgå till lokala råd om utvecklingen håller i sig.

Läs mer…

kommentarer