Tvisten blir inte den sista för samebyarna

Det är inte så vanligt med huvudförhandling i Högsta domstolen. Men nu ska Girjasmålet avgöras – ett mål där som avgör hur egendomsförhållandena och rättigheterna till naturtillgångar ska fördelas mellan staten och samebyarna.

Läs mer…

kommentarer