Gjorde förbjudna sökningar i vårdens datasystem

Malmö Sekreteraren gjorde 48 slagningar i Region Skånes patientregister, trots att hon inte hade befogenhet att söka där. Nu polisanmäls hon för dataintrång.

Det ska dels röra sig om personer som kvinnan är personligt bekant med, men även sådana som hon inte känner, uppger Lars Förstell vid polisens informationsavdelning.
– Hon har inte haft anledning att göra de här slagningarna i sin arbetsutövning, konstaterar Lars Förstell.
Sökningarna ska ha gett kvinnan, som är i 50-årsåldern, tillgång till sekretessbelagda uppgifter.
Enligt Lars Förstell är samtliga sökningar gjorda under 2015.
Exakt var inom vården som kvinnan har haft sin anställning framgår inte av anmälan.

Läs mer här: Gjorde förbjudna sökningar i vårdens datasystem

kommentarer