God kvalitet på de flesta EU-bad

Kvaliteten på de flesta av Sveriges EU-bad är god, nästan nio av tio klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här: God kvalitet på de flesta EU-bad

kommentarer