Google vill ha betalt för att lämna ut data till polisen

Från och med den 13 januari får polis och myndigheter betala för att få ut data från Google. Förfrågningar som berör barns säkerhet eller där liv står på spel är emellertid kostnadsfria även i fortsättningen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj