Google betalar 53 miljarder till Frankrike efter granskning om skattefusk

Google går med på att betala 500 miljoner euro till Frankrike för att lösa en skattetvist som pågått i fyra år.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj