Greven: ”Då tycker folk det är ojämlikt och så vidare”

Kritiken mot fideikommissen landar ofta i orättvisa

Men det nya sättet att hantera de kulturhistoriska arven har potential att komma närmare normala arvsregler.

Samtidigt kämpar greve Carl Johan Cronstedt för fideikommissens framtid. 

– Att hålla ett fideikommiss är ett stort ansvar, säger han.

Läs mer…

kommentarer