Grillkolets baksida: Skövlad regnskog och terrorism

Grillsäsongen är fortfarande i i full gång, men en del av den träkol som används kommer från illegalt fällda träd i tropiska regnskogar och finansierar jihadistiska terrorgrupper. Både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden ger rådet att bara välja miljömärkt träkol.

Läs mer…

kommentarer