Grönland bedöms som större hot än terrorism

Grönland är Danmarks största hot mot landets säkerhet – efter cyberbrott och terrorism.

Den högre graderingen förklaras av ”USA:s intresse” för Grönland och maktspel mellan globala aktörer i Arktis, enligt BBC.

Tidigare i år uttryckte president Donald Trump en önskan om att köpa Grönland av Danmark.

Läs mer…

kommentarer