Grundskola byggs intill Macklean

Skurup

Skurup
Kommunstyrelsemötet i går förde Skurup ett steg närmare kommunens största investering någonsin.
En grundskola ska byggas alldeles intill Mackleanskolan.
– Det här är en milstolpe för Skurups kommun. Det är ett gammalt löfte till personal och elever som infrias efter 10-15 år, säger skolpolitiker Magnus Alm (S).

Under mötet framgick att den styrande majoriteten och de stora oppositionspartierna, moderaterna och sverigedemokraterna, var överens i frågan.
Den tidigare frågeställningen om placering, var en ny grundskola ska placeras, har landat i att skolan ska byggas på Magistern 2, samma fastighet som Mackleanskolan ligger på i dag.
Fastigheten är tillräckligt stor för att en grundskola ska kunna byggas intill nuvarande skola.
– Sen kommer vi att flytta över eleverna när skolan är färdig. Vår ambition är att riva Mackleanskolan och bygga en till skola eller bostäder på platsen, säger skolpolitiker Magnus Alm (S).
Den första grundskolan som planeras får en kostnadsram om 250 miljoner kronor. Den är väl tilltagen för att skolan ska kunna byggas på det sätt politiker och förvaltning finner smart ur ett långsiktigt perspektiv.

– Vi ska verka för att det blir billigare än 250 miljoner, förtydligar Johan Bolinder (M) men håller med Pierre Esbjörnsson (S) i att det är

Läs mer här: Grundskola byggs intill Macklean

kommentarer